Animační programy v AC Wilsonka

ANIMACE 2020

ANIMAČNÍ PROGRAMY pro děti pondělí, středa, pátek a neděle 10.00 hodin, sraz v kryté hale.

Prosíme rodiče, aby své děti na místo animace doprovázely.

Podrobněji viz. plakát s rozpisem animací.

UPOZORŇUJEME RODIČE, že AC Wilsonka NEPŘEBÍRÁ ZA DĚTI, ÚČASTNÍCÍ SE ANIMAČNÍCH PROGRAMŮ, ODPOVĚDNOST. Všechny děti musí být doprovázeny dospělou osobou (starší 18-cti let), která za ně bude odpovídat po celou dobu animačního programu. Za případné úrazy dětí plně zodpovídá tato dospělá doprovázející osoba, která by měla důsledně vykonávat povinnost dozoru nad dítětem.

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚN V ANIMAČNÍCH PROGRAMECH.

© 2011 Webhosting, webdesign - mcrai.eu
Miss pláž Wilsonka race Rezervace