DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU AUTOCAMPU WILSONKA PLATNÝ PRO AKCE

DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU AUTOCAMPU WILSONKA PLATNÝ PRO AKCE:

OPEN AIR DANCE PARTY, MISS MOKRÉ TRIČKO a VÍKEND MISS PLÁŽ konané ve dnech 23.6.2018, 3.8. - 5.8.2018

V souvislosti s konáním veřejné akce v Autocampu Wilsonka uvedené výše jsou návštěvníci povinni dodržovat platný PROVOZNÍ ŘÁD a dále v tomto DODATKU K PROVOZNÍMU ŘÁDU uvedená závazná pravidla chování:

1. Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny pořadatelské a bezpečnostní služby. Při vstupu do areálu kempu jsou návštěvníci povinni se podrobit vstupní bezpečnostní kontrole, zda ve svých zavazadlech nepřivážejí nebo nevnášejí níže uvedené zakázané předměty. Odmítnutí bezpečnostní kontroly má za následek nevpuštění osoby do areálu.

2. Návštěvníkům je zakázáno přivážet anebo vnášet do areálu kempu:

a) bodné, sečné, úderové či palné zbraně

b) drogy či psychotropní látky

c) alkoholické nápoje

d) obranné spreje, hořlavé a barvící látky

e) pyrotechnické prostředky

f) lasery a jiné světelné oslňující prostředky.

3. Dále je návštěvníkům zakázáno:

a) zapalovat či odstřelovat světlice

b) ničit zařízení a vybavení kempu

c) popisovat nebo polepovat anebo pomalovávat stavby a vnitřní zařízení

d) vstupovat na pódium, do prostor soutěžících a vystupujících

e) konat tělesnou potřebu mimo k tomu vyhrazených zařízení

f) kouřit mimo prostor, kde je kouření dovoleno

4. Návštěvníci, kteří jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako návštěvníci, kteří ohrožují bezpečnost osob a majetku v kempu mohou být vykázáni a vyvedeni mimo areál kempu. Provozovatel neodpovídá za škody na zdraví návštěvníků způsobené vlastním nezodpovědným chováním či nezodpovědným jednáním dalších návštěvníků, stejně tak neodpovídá za škody na majetku nebo za ztráty či odcizení věcí návštěvníků, které přivezli, respektive vnesli do areálu kempu.

5. Návštěvník je povinen po požádání pořadatelské nebo bezpečnostní služby se prokázat zaplaceným vstupem (pobytem) či jiným oprávněním ke vstupu (pobytu) v kempu. Kdo toto hodnověrným způsobem neprokáže, bude vykázán a vyveden mimo areál kempu. Návštěvníku, který hrubě poruší PROVOZNÍ ŘÁD nebo DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU, bude zrušeno ubytování nebo vstup do kempu, a to bez náhrady s vykázáním a vyvedením mimo areál kempu.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Autocamp Wilsonka prohlašuje, že shromažďuje osobní údaje klientů na základě zákonné povinnosti a zavazuje se o ně pečovat v souladu s Obecným nařízením EU (GDPR) a právními předpisy ČR.

Hartvíkovice, 2018

AUTOCAMP WILSONKA, s.r.o.

Soubory ke stažení

© 2011 Webhosting, webdesign - mcrai.eu
Miss Mokré tričko Miss pláž Wilsonka race Rezervace