O KEMPU

Přehledné informace o Autocampu Wilsonka


O KEMPU


UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, INDIVIDUÁLNÍ REKREACE, ŠKOLNÍ VÝLETY, PROSTORY PRO VAŠE FIREMNÍ AKCE, OUTDOOROVÉ a TEAMBUILDINGOVÉ AKCE


PROVOZ AUTOCAMPU - KVĚTEN až ZÁŘÍ

KVĚTEN, ČERVEN, ZÁŘÍ - mimosezóna, víkendový provoz či akce po předchozí dohodě

ČERVENEC, SRPEN - hlavní sezóna


AUTOKEMP WILSONKA se nachází na březích Dalešické přehrady, 1 km jihovýchodně od obce Hartvíkovice, v okrese Třebíč.

Je jediným kempem u této vodní nádrže, která vznikla v údolí řeky Jihlavy.

Areál autokempu o rozloze 7 ha je obklopen smíšenými lesy.

Dominantou nejbližšího okolí je Wilsonova skála, která poskytuje krásný výhled do údolí Dalešické přehrady.

Každoročně, v měsících červenci a srpnu, zajišťují předlékařskou první pomoc v AC Wilsonka členové Vodní záchranné služby ČČK místní organizace Třebíč - DĚKUJEME!


MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ:


MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ:


DALŠÍ SLUŽBY:


NOVÁ PRAVIDLA PLAVEBNÍHO PROVOZU 2015

provoz plavidel se spalovacími motory povolen včetně vodních skútrů.

Provoz plavidel na vodním díle Dalešice (sdělení Státní plavební správy) :

Vodní dílo Dalešice je sledovanou vodní cestou, na které není zakázána plavba plavidel se spalovacími motory. Dle § 7 odst. 3 vyhlášky MD č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, je na vodních nádržích do vzdálenosti 50 m od břehu nebo od vyznačených prostorů pro koupání povolena nejvyšší rychlost plavby 10 km/h. Ve větší vzdálenosti lze tedy plout vyšší rychlostí (včetně vodních skútrů). Platí ale zároveň § 29 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, který říká, že účastník plavebního provozu je povinen zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě nebo jiné poškození životního prostředí. Takové jednání by bylo porušením zákona a bude plavebním úřadem nebo Policií ČR sankcionováno. Zákon č. 114 dále v § 30a uvádí, že plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, lze provádět pouze na vymezené vodní ploše. To se týká především plavby vodních skútrů.


 Fotogalerie

pohled od Stropešína

pohled od Stropešína


pláž

pláž


Wilsonova skála

Wilsonova skálapláž

pláž


pohled z Wilsonovy skály

pohled z Wilsonovy skály


pohled od chatek

pohled od chatek


plochy pro stanování

plochy pro stanování


restaurace pro cca 40 osob

restaurace pro cca 40 osob


chatky 3L, chatky 3+1L, obytné maringotky 4L

chatky 3L, chatky 3+1L, obytné maringotky 4L


víceúčelová krytá hala s pódiem

víceúčelová krytá hala s pódiem


půjčovna lodí, motorových lodí a šlapadel

půjčovna lodí, motorových lodí a šlapadel


minigolf

minigolfWilsonova skála

Wilsonova skála


panorama hlavní pláže z vody

panorama hlavní pláže z vody


panorama z Wilsonovy skály

panorama z Wilsonovy skály


pláž

pláž


dětské hřiště u pláže

dětské hřiště u pláže


restaurace a stánky s občerstvením

restaurace a stánky s občerstvením


restaurace, stánky s občerstvením a posezení, v pozadí krytá hala a minigolf

restaurace, stánky s občerstvením a posezení, v pozadí krytá hala a minigolf


restaurace, stánky s občerstvením a víceúčelová hřiště

restaurace, stánky s občerstvením a víceúčelová hřiště


dětské hřiště u pláže

dětské hřiště u pláže


pláž

pláž


marina Wilsonka, kotvení malých plavidel u přístavního mola a na bójích

marina Wilsonka, kotvení malých plavidel u přístavního mola a na bójíchrecepce

recepce


sociální zařízení 1 a sprchy

sociální zařízení 1 a sprchy


    zavřít okno