Uzavírka komunice v obci Hartvíkovice

7.9. - 30.10.2020

Více informací o uzavírce naleznete na stránkách obce Hartvíkovice ZDE.

Vážení občané, v termínu 7. 9. – 30. 10. 2020 proběhne v obci realizace opravy hlavní komunikace. V tomto termínu bude uzavřena hlavní komunikace a bude zákaz parkování vozidel u domů kolem hlavní komunikace. Obec bude průjezdná pouze po vedlejších komunikacích s možností křížení hlavní komunikace podle etap realizace opravy. Parkování vozidel, která jsou garážována podél hlavní komunikace, bude umožněno na školním hřišti, případně na asfaltovém hřišti pod Hájenkou. Majitelé domů u vedlejších komunikací by neměli vozidlem zasahovat do vozovky, kvůli zvýšenému provozu po vedlejších komunikacích. Doporučujeme občanům, aby uzavírce obce přizpůsobili případné dodávky služeb do domu (dodávky uhlí, stavebního materiálu, …). Prosíme všechny občany, aby na všech vedlejších komunikacích dodržovali rychlost maximálně 30 km/h. Uzavírka pro BUS: 8. 9. – 9. 9. a 25. 9. – 5. 10. 2020. V těchto termínech bude nejbližší zastávka autobusu v obci Třesov. V ostatních dnech bude obslužnost autobusy zajištěna obvyklým způsobem (autobus se otočí na zastávce). Vzhledem k objízdným trasám dojde ke změnám odjezdů a příjezdů autobusů. Realizace opravy bude rozdělena na etapy. I. etapa proběhne 7. 9. – 12. 10. 2020. v úseku od začátku obce Hartvíkovice (směrem od Třesova) po kontejnery u prodejny potravin. II. etapa proběhne 6. 10. – 30. 10. 2020. v úseku od hasičské zbrojnice po konec obce Hartvíkovice (směr Popůvky). V období provádění jednotlivých etap nebude možné vjíždět nebo vyjíždět do vjezdů u domů podél hlavní komunikace. Výjimečný vjezd bude možný pouze po písemném povolení stavební firmy. Křížení hlavní komunikace u Žákových, Růžičkových bude možné v určitých obdobích a bude vyznačeno dopravními značkami. Rovněž nájezd na hlavní komunikaci na začátku obce od Třesova, směrem k zelené bytovce bude v období od 15. 9. do 30. 9. 2020 a následně od 12. 10. 2020 možný. Nájezd na hlavní komunikaci od bývalého družstva nebo Popůvek bude možný do 12. 10. 2020. Sjezd u kaple a křížení u Žákových bude možné od 12. 10. 2020.

© 2011 Webhosting, webdesign - mcrai.eu
Miss pláž Wilsonka race Rezervace