Marina WILSONKA

MARINA WILSONKA nabízí kotvení malých plavidel u přístavního mola.

MARINA WILSONKA oznamuje, že kotvení na bojích je z důvodu sucha a extrémních výkyvů hladiny, ZRUŠENO.


CENÍK KOTVENÍ u MOLA v MARINA WILSONKA 2019:

 

Krátkodobé kotvení je zrušeno, nově je možné pouze celosezónní kotvení od 1.5. do 31.10.2019.

Pro lodě do 2m šírky 10.000 Kč

Pro lodě nad 2m šířky 12.000 Kč

Na DRŽITELE CELOSEZÓNNÍCH A CELOROČNÍCH POBYTOVÝCH KARET v AC Wilsonka se vztahuje 20% sleva ze stanovených cen.


MARINA WILSONKA nabízí kotvení malých plavidel u přístavního mola. Přístavní molo se nachází v areálu autokempu a umožňuje kotvení až 10-ti lodí v bezpečné hloubce.

 

Molo je osvětleno a vybaveno uzamykatelnou brankou. V místě je k dispozici elektrická přípojka.
NOVĚ byl také na molo naistalován kamerový systém se záznamem.
V areálu autocampu je také k dispozici sjezd pro spouštění lodí, který byl v roce 2013 rekonstruován a povrch je nyní betonový.

Bližší informace na tel. 604 813 397.


NOVÁ PRAVIDLA PLAVEBNÍHO PROVOZU 2015

provoz plavidel se spalovacími motory povolen včetně vodních skútrů.

Provoz plavidel na vodním díle Dalešice (sdělení Státní plavební správy) :

Vodní dílo Dalešice je sledovanou vodní cestou, na které není zakázána plavba plavidel se spalovacími motory. Dle § 7 odst. 3 vyhlášky MD č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, je na vodních nádržích do vzdálenosti 50 m od břehu nebo od vyznačených prostorů pro koupání povolena nejvyšší rychlost plavby 10 km/h. Ve větší vzdálenosti lze tedy plout vyšší rychlostí (včetně vodních skútrů). Platí ale zároveň § 29 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, který říká, že účastník plavebního provozu je povinen zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě nebo jiné poškození životního prostředí. Takové jednání by bylo porušením zákona a bude plavebním úřadem nebo Policií ČR sankcionováno. Zákon č. 114 dále v § 30a uvádí, že plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, lze provádět pouze na vymezené vodní ploše. To se týká především plavby vodních skútrů.

© 2011 Webhosting, webdesign - mcrai.eu
Rezervace