Marina WILSONKA

MARINA WILSONKA nabízí kotvení malých plavidel u přístavního mola.

MARINA WILSONKA oznamuje, že kotvení na bojích je, pro sezónu 2018, z důvodu sucha a extrémních výkyvů hladiny, ZRUŠENO.

MARINA WILSONKA nabízí kotvení malých plavidel u přístavního mola. Přístavní molo se nachází v areálu autokempu a umožňuje kotvení až 10-ti lodí v bezpečné hloubce.

Molo je osvětleno a vybaveno uzamykatelnou brankou. V místě je k dispozici elektrická přípojka.

V areálu autocampu je také k dispozici sjezd pro spouštění lodí, který byl v roce 2013 rekonstruován a povrch je nyní betonový.

NOVĚ byl také na molo naistalován kamerový systém se záznamem.

Bližší informace na tel. 604 813 397.

CENÍK KOTVENÍ u MOLA v MARINA WILSONKA:

od 1.5. do 15.6. - 100 Kč/den

od 15.6. do 15.9. - 200 Kč/den

od 15.9. do 31.10. - 100 Kč/den

Od 1.5. do 31.10. - 10 000 Kč

Od 1.6. do 30.9. - 7 000 Kč

Od 1.7. do 31.8. - 5 000 Kč

CENÍK KOTVENÍ na BÓJI (v sezóně 2018 není možné):

Kotvení na bóji - 2000 Kč/sezóna

Na DRŽITELE CELOSEZÓNNÍCH A CELOROČNÍCH POBYTOVÝCH KARET v AC Wilsonka se vztahuje 20% sleva ze stanovených cen.


NOVÁ PRAVIDLA PLAVEBNÍHO PROVOZU 2015

provoz plavidel se spalovacími motory povolen včetně vodních skútrů.

Provoz plavidel na vodním díle Dalešice (sdělení Státní plavební správy) :

Vodní dílo Dalešice je sledovanou vodní cestou, na které není zakázána plavba plavidel se spalovacími motory. Dle § 7 odst. 3 vyhlášky MD č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, je na vodních nádržích do vzdálenosti 50 m od břehu nebo od vyznačených prostorů pro koupání povolena nejvyšší rychlost plavby 10 km/h. Ve větší vzdálenosti lze tedy plout vyšší rychlostí (včetně vodních skútrů). Platí ale zároveň § 29 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, který říká, že účastník plavebního provozu je povinen zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě nebo jiné poškození životního prostředí. Takové jednání by bylo porušením zákona a bude plavebním úřadem nebo Policií ČR sankcionováno. Zákon č. 114 dále v § 30a uvádí, že plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, lze provádět pouze na vymezené vodní ploše. To se týká především plavby vodních skútrů.

© 2011 Webhosting, webdesign - mcrai.eu
Miss Mokré tričko Miss pláž Wilsonka race Rezervace