Půjčovna lodí, motorových lodí a šlapadel

Provozní doba od 1.7 do 30.8. denně od 9 do 20 hod. (jindy dle předchozí tel. dohody)

PŮJČOVNA LODÍ A ŠLAPADEL je pro vás otevřena denně od 9 do 20 hodin.


 

Půjčení kánoe (2 -3 osoby) - 100 Kč/hod.

Půjčení pramice (5 osob) - 100 Kč/hod.

Půjčení šlapadla (2-4 osoby) - 250 Kč/hod.

Půjčení motorové lodě Rejnok 35O (max. 5 osob) s motorem 2,5HP 400 Kč/hod. s DPH. Vratná záloha 1000 Kč.

Paddleboard - 160 Kč/hod.

Dětský kajak - 100 Kč/hod.

Slunečník - 50 Kč/den

Plážové koupací lehátko - 300 Kč/den

Pro více informací a rezervaci volejte 604 813 397.

Z provozních důvodů nerezervujeme lodě předem!

 

NOVÁ PRAVIDLA PLAVEBNÍHO PROVOZU 2015

provoz plavidel se spalovacími motory povolen včetně vodních skútrů.

Provoz plavidel na vodním díle Dalešice (sdělení Státní plavební správy) :

Vodní dílo Dalešice je sledovanou vodní cestou, na které není zakázána plavba plavidel se spalovacími motory. Dle § 7 odst. 3 vyhlášky MD č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu, je na vodních nádržích do vzdálenosti 50 m od břehu nebo od vyznačených prostorů pro koupání povolena nejvyšší rychlost plavby 10 km/h. Ve větší vzdálenosti lze tedy plout vyšší rychlostí (včetně vodních skútrů). Platí ale zároveň § 29 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, který říká, že účastník plavebního provozu je povinen zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě nebo jiné poškození životního prostředí. Takové jednání by bylo porušením zákona a bude plavebním úřadem nebo Policií ČR sankcionováno. Zákon č. 114 dále v § 30a uvádí, že plutí malých plavidel, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek, ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností nebo k rychlostní jízdě, lze provádět pouze na vymezené vodní ploše. To se týká především plavby vodních skútrů.

© 2011 Webhosting, webdesign - mcrai.eu
Rezervace